Hjulstilling

Uten optimal hjulstyring øker risikoen for trafikkuhell vesentlig

Bilens hjulstilling må oppfylle visse krav. Man må kunne styre bilen på en naturlig måte, styrefølelse og stabilitet i svinger må være optimal, og
styringen må ha selvoppretting i alle hastigheter. Ved optimal hjulstyring, blir det også mindre slitasjen i hjulopphenget. For at styresystemet skal
fungere optimalt, må hjulstillingen være korrekt innstillt.

Kontollering av Hjulstilling er et av de viktigste tiltakene for et kjøretøy. Ved hjelp av denne kan man redusere ujevn dekkslitasje og forbedre bilens
kjøreegenskaper.

Når bør hjulstillingen kontrolleres?

Når mann har kjørt i en fortauskant, ned i et hull i veien elle ved slitasje i hjullopphenget.

Feil hjulstilling øker vanligvis først dekkslitasjen, og påvirker kjøreegenskapene. Hjulstillingen bør
kontrolleres raskest mulig dersom det dukker opp tegn på ujevn dekkslitasje, eller lyder fra hjulopphenget. Hjulstillingskontroll må eksempelvis også gjøres
ved skifte av støtdempere, foringer, styreledd og andre opphengskomponenter.

Autoteam har invistert i moderne 3D hjulstillingsapperat.
Dette gir en korrekt hjulstillingskontroll og optimal hjulstyring