Klimaservice

Det lukkede klimasystemet holder seg ikke opptimalt under de værforholdene som i vårt landstrakte land. I nye klimaanlegg kan det forsvinne 12-20 prosent av kjølemiddelet hvert år. Derfor anbefaler vi årlig klimaservice, slik at man slipper vond lukt i bilen.

Lekkasje av kjølemiddel henger sammen med at klimasystemet ikke brukes hele året. For at pakningene i systemet ikke skal tørke ut,
må klimasystemet brukes regelmessig. Dette tillater ikke klimatet i de skandinaviske land.

Når temperaturen om vinteren ligger under 6 plussgrader belastes ikke kompressoren på samme måte som elllers i året. Systemet inneholder gasslignende middel som lekker sakte ut gjennom sprekker i tørre pakninger. Dessuten kan store temperatursvingninger,
vibrering fra motoren og skader føre til at det trykkutsatte gassen i kjøleanlegget lekker ut av klimasystemet.
Når mengden kjølemiddel reduseres, medfører dette at ikke klimakomprssoren virker som den skal.

Inneklima. Sikkerhet. Frisk luft.

Et optimalt klimasystem øker trafikksikkeheten og gir deg et behagelg inneklima i bilen.

Myndigheten stiller i dag krav til at servicemekanikeren som utfører operasjoner på klimasystem skal være sertifisert.